czat.zhp.pl

Oficjalny Czat ZHP

REJESTRACJA NICK-a

Aby zarejestrować swój obecnie ustawiony nick należy na serwerze wydać polecenie:

/msg NickServ register twojehaslo twoj@email.pl

IDENTYFIKACJA NICK-a

Jeżeli już wczeniej zarejestrowałeś swój nick, masz minutę aby się zidentyfikować. Zrób to poprzez wydanie na serwerze polecenia:

/msg NickServ login twojnick twojehaslo

Partnerem internetowym ZHP jest home.pl